Par mūžizglītību

Mūžizglītība

Mūžizglītības centrs ikvienam piedāvā iespēju izglītoties visas dzīves garumā, paaugstināt vai mainīt kvalifikāciju, nodrošinot mūžilgas izglītības iespējas dažādās jomās un iedzīvinot tās vērtību sabiedrībā.

RTA Mūžizglītības centrs:

  • piedāvā profesionālo tālākizglītību un neformālo izglītību atbilstoši darba tirgus prasībām un privātām interesēm;
  • izstrādā pasūtījuma programmas pēc darba devēju pieprasījuma;
  • attīsta kvalitatīvu e-mācību vidi un tālmācības iespējas.

RTA Mūžizglītības centra vērtības:

  • klientcentrētas izglītības nodrošinājums;
  • profesionāli un zinoši mācībspēki;
  • pozitīva un atbalstoša mācību vide.

#
Mūžizglītības centra

Kursu katalogs

Mūžizglītība

MIC personāls

#
Vadītāja

Asociētā profesore, Dr.philol.
Karīne Laganovska

Karine.Laganovska@rta.lv

29336118

Atbrīvošanas aleja 115 , 115. telpa

#
Koordinatore

Anita Strode

Anita.Strode@rta.lv

29336118

Atbrīvošanas aleja 115 , 115. telpa

#
Lietvede

Aija Vonoga

Aija.Vonoga@rta.lv

26140679

Atbrīvošanas aleja 115 , 116. telpa

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, 115. telpa, Rēzekne, LV 4601 muzizglitiba@rta.lv