Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Tavs staRTA punkts RĒZEKNĒ!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā 49 studiju programmas. Augstākā izglītība ir īstā atslēga, ar kuru iespējams atslēgt vajadzīgās durvis ceļā uz savu mērķu īstenošanu.

Studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā – tas nav tikai ceļš pretī sapņu piepildījumam. Tas ir aizraujošs piedzīvojums, kura laikā tiek iegūti jauni draugi, gūta nozīmīga pieredze, pārvarēti dažādi radoši izaicinājumi. Studiju laiks ir piesātināts ar vērtīgām lekcijām kompetentu mācībspēku vadībā. Teorija tiek papildināta ar daudzveidīgām praksēm, lai zināšanas tiktu labāk apgūtas un nostiprinātas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ir Austrumlatvijas vadošais tehnoloģiju centrs, vieta zinātnei, tehnoloģiju pārnesei un inovācijām.

#
#
Rektore

Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv

29273350

RTA vīzija - starptautiski konkurētspējīga Tehnoloģiju akadēmija Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā integrētajās inženieru, sociālajās un humanitārajās zinātnēs ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasīties studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai.

RTA misija - dot ieguldījumu tautsaimniecibas transformācijā un izaugsmē caur izglītību, pētniecību, zinātni un inovāciju sistēmu, nodrošinot jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu RTA pārstāvētajās zinātnes nozarēs un starpnozarēs gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.