Erasmus Universitātes harta

Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.

Erasmus ID kods: LV REZEKNE02

Organisation ID: E10154101

PIC: 998424008