Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2022./2023.studiju gadam sāksies 5. jūlijā.
Kontakti

e-pasts: uznemsana@rta.lv
tālrunis: 26656553; 26695553

Uzņemšanas komisijas darba laiks klātienē

Atbrīvošanas aleja 115-121.kab., Rēzeknē, LV-4601
12.07.2022.-15.07.2022. (9:00-18:00)
16.07.2022. (9:00-13:00)
18.07.2022. (9.00-18.00)
19.07.2022. – 22.07.2022. (9:00-16:00)
25.07.2022. (10:00-17:00)
26.07.2022.-27.07.2022. (9:00-16:00)

Ar vispārīgajām uzņemšanas prasībām un noteikumiem var iepazīties: