Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Laipni lūgti labiekārtotā dienesta viesnīcā

RTA visiem studentiem nodrošina vietu studentu dienesta viesnīcā (DV). Ēka ir nosiltināta, tai nomainīti logi un veikts kosmētiskais remonts.

Lai gādātu par studentu ērtībām, maksātspēju un ņemtu vērā dažādas vēlmes, RTA piedāvā īres maksu dalīt ar pārējiem istabas īrniekiem vai dzīvot atsevišķi.

Dienesta viesnīcas vadītāja:

Sintija Bauska

Sintija.Bauska@rta.lv
+37129749726
Atbrīvošanas aleja 115 k-2, Rēzekne, LV-4601

#

DV darbojas magnētisko čipu piekļuves kontroles sistēma un videonovērošanas sistēma.

Ierodoties slēgt īres līgumu, jāuzrāda: personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte), maksājuma uzdevums (tā kā ir DV priekšapmaksas sistēma, tad jābūt samaksātai 1 mēneša īres maksai).

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi Lejupielādēt

DV īres maksa (cenā ietilpst maksa par komunālajiem pakalpojumiem: aukstā ūdens piegāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana, atkritumu izvešana, elektroenerģija, siltumapgāde):

 • 4-vietīgā istabiņā (platība 21,30 kvm) 1 personai – EUR 104,00 mēnesī;
 • 3-vietīgā istabiņā (platība 21,30 kvm) 1 personai – EUR 124,00 mēnesī;
 • 2-vietīgā istabiņā (platība 14,8 kvm) 1 personai – EUR 144,00 mēnesī;
 • 2-vietīgā istabiņā (platība 21,3/19,3 kvm) 1 personai – EUR 168,00 mēnesī;
 • 1-vietīgā istabiņā (platība 21,30 kvm) 1 personai – EUR 300,00 mēnesī.
 • Nepilna/pilna laika grupas studējošiem, RTA darbiniekiem vienai personai  maksa par vienu diennakti ir EUR 20.00 .

DV bez papildus maksas pieejami šādi pakalpojumi: internets, koplietošanas zonās esošā sadzīves tehnika un iekārtas, karstā ūdens gatavošana.

Norēķinu konts maksājumiem
RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Reģ. Nr.: 90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV92HABA0551037599538

 • Pieteikumi dzīvošanai DV jāsūta uz e-pastu: viesnica@rta.lv, norādot: vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi, telefona numuru, plānoto ierašanās datumu un laiku (piemēram, 02.09.2022. 15.30-16.00), deklarēto dzīvesvietu, fakultāti un kursu, vēlamo istabas veidu.
 • Pieteikumu apstrāde notiek darba dienās (piektdienās - līdz plkst. 15.00).
 • No DV administrācijas saņemsiet atbildes e-pastu ar informāciju par uzņemšanas iespējām un tālāku rīcību.

 • Pieteikumi dzīvošanai DV jāsūta uz e-pastu: viesnica@rta.lv, norādot: vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi, telefona numuru, plānoto ierašanās datumu un laiku (piemēram, 02.09.2022. 15.30-16.00), fakultāti un kursu, vēlamo istabas veidu. Ņemot vērā, ka DV ir priekšapmaksas sistēma, pieteikumam jāpievieno maksājuma uzdevums.
 • Pēc pieteikuma apstrādes e-pastā saņemsiet apstiprinājumu par veiksmīgu rezervāciju.
 • Dienu iepriekš vai ierašanās dienā līdz plkst. 10.00 īsziņā saņemsiet DV piekļuves kodus.

Personas, kurām ir parādi par iepriekšējo periodu, netiks uzņemtas.

Personām, kuras neievēros noteikto pieteikšanās kārtību, netiks nodrošināta uzņemšana DV viņiem vēlamajā laikā.

DV ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu. Dzirdot signalizāciju, ir jāveic evakuācija. Rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās (signalizācijas ieslēgšanās) gadījumā ir pieejams katrā koridorā.

#

RTA Dienesta viesnīcas atrašanās vieta kartē