Inženierzinātņu institūts

Inženierzinātņu institūts (IZI) ir RTA Inženieru fakultātes struktūrvienība, kas darbojas, pamatojoties uz RTA IZI nolikumu, LR Zinātniskās darbības likumu, LR Augstskolu likumu, RTA Satversmi, RTA Nolikumu par zinātnisko darbību un citiem saistošiem normatīvajiem dokumentiem.

Reģionālistikas zinātniskais institūts

REGI ir RTA Izglītības, valodu un dizaina fakultātes (IVDF) struktūrvienība. REGI ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi un ilgtspēju.

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts

Biznesa un sabiedrības procesu pētniecības institūts (Institūts) ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) struktūrvienība. 2016.gadā Reģionālistikas zinātniskā institūta (REGI) reorganizācijas rezultātā RTA zinātniskās struktūrvienības tika iekļautas fakultātēs, izveidojot zinātnisko struktūrvienību tīklu, kura ietvaros EPF tika izveidots Biznesa un sabiedrības procesu pētnieciskais centrs. Pamatojoties uz 2018. gada zinātnisko struktūrvienību darbības izvērtējumu, tika secināts, ka Biznesa un sabiedrības procesu pētnieciskais centrs kvalificējas institūta statusam un to pārveidoja par Institūtu.