Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Informācija skolām

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina skolu vadību, klašu audzinātājus vai priekšmetu pedagogus pieteikt virtuālo sarunu vai tikšanos klātienē ar RTA pārstāvjiem, lai skolēni varētu iepazīt Austrumlatvijas tehnoloģiju centru, mūsdienīgas augstākās izglītības iestādes priekšrocības, valsts dibinātās augstskolas budžeta vietu sadalījumu.

#