Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz:

  1. vadošā pētnieka amatu nozarē „5. Sociālās zinātnes: 5.3. Izglītības zinātnes (apakšnozare – Augstskolu pedagoģija)” – 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 5,33  EUR/stundā

  1. vadošā pētnieka amatu nozarē „6. Humanitārās un mākslas zinātnes: 6.2. Valodniecība un literatūrzinātne (apakšnozare – Lietišķā valodniecība)”– 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 5,33  EUR/stundā

  1. vadošā pētnieka amatu nozarē „6. Humanitārās un mākslas zinātnes: 6.2. Valodniecība un literatūrzinātne (apakšnozare – Latviešu literatūras vēsture) - 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 5,33  EUR/stundā

  1. vadošā pētnieka amatu nozarē „6. Humanitārās un mākslas zinātnes: 6.2. Valodniecība un literatūrzinātne (apakšnozare Cittautu literatūras vēsture)”– 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 5,33  EUR/stundā

  1. vadošā pētnieka amatu nozarē „6. Humanitārās un mākslas zinātnes: 6.1. Vēsture un arheoloģija (apakšnozare – Latvijas vēsture)”– 1 vieta.

Nepilns darba laiks

Darba alga – 5,33  EUR/stundā

 

Pretendentiem uz vadošā pētnieka amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā,  Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8. 

 

 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.