Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu uz:

uz pētnieka/ces amatu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskā institūtā (zinātnes nozaru grupā „5.Sociālās zinātnes: nozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība” (apakšnozare – Finanses un kredīts)”) – 1 vieta;
Nepilns darba laiks
Darba alga – 4,26 EUR/stundā

pētnieka/ces amatu Izglītības, valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā(zinātnes nozaru grupā „6.Humanitārās un mākslas zinātnes: nozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija (apakšnozare – Kultūras filozofija)” ) – 1 vieta;
Nepilns darba laiks
Darba alga – 4,26 EUR/stundā

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs;
 • pēdējos 6 gados dalības sertifikāti starptautiskās konferencēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu Inženieru fakultātē uz:

docenta amatu(Zinātnes nozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika, apakšnozare "Vides inženierzinātne") – 1 vieta;
Darba alga – 12,00 EUR/stundā

docenta amatu(Zinātnes nozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika", apakšnozare "Citas vides inženierijas un enerģētikas apakšnozares") – 1 vieta;
Darba alga – 12,00 EUR/stundā

Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

 • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
 • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
 • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8. (Ar grozījumiem, kas veikti ar RTA Senāta 30.03.2021. lēmumu Nr.8, 31.08.2021. Nr.3).