Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izsludina konkursu

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskajā institūtā uz pētnieka / ces amatu nozarē 5. Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība – 1 vieta;
Nepilns darba laiks Darba alga – 4,26 EUR/stundā

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskajā institūtā uz pētnieka / ces amatu nozarē 5. Sociālās zinātnes: 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība” – 1 vieta;
Nepilns darba laiks Darba alga – 4,26 EUR/stundā

Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Biznesa un sabiedrības procesu zinātniskajā institūtā uz pētnieka / ces amatu nozarē 5. Sociālās zinātnes nozarē: 5.5. Tiesību zinātne, apakšanozarē “Valsts tiesības” – 1 vieta.
Nepilns darba laiks Darba alga – 4,26 EUR/stundā

Izglītības valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz pētnieka / ces amatu nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.3. Izglītības zinātnes, apakšnozarē “Skolas pedagoģija” – 1 vieta;
Nepilns darba laiks Darba alga – 4,26 EUR/stundā

Izglītības valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz pētnieka / ces amatu nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.3. Izglītības zinātnes, apakšnozarē “Pieaugušo pedagoģija” – 1 vieta;
Nepilns darba laiks Darba alga – 4,26 EUR/stundā

Izglītības valodu un dizaina fakultātes Reģionālistikas zinātniskajā institūtā uz pētnieka / ces amatu nozarē 5.Sociālās zinātnes: 5.3. Izglītības zinātnes, apakšnozarē “Nozaru pedagoģija” – 1 vieta.
Nepilns darba laiks Darba alga – 4,26 EUR/stundā


Pretendentiem uz akadēmisko amatu mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz RTA Personāla daļā (Atbrīvošanas alejā 115, 309.telpā, Rēzeknē, LV-4601, tālr. 28321075) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: Inga.Lesnicija@rta.lv šādi dokumenti:

  • konkursa komisijai adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;
  • akadēmisko/ zinātnisko grādu apliecinoša dokumenta apstiprināta kopija;
  • dzīves un darba gājums (CV), ietverot svarīgākos pedagoģisko, zinātnisko un organizatorisko kompetenci apliecinošus faktus, pievienojot pamatojošu dokumentu kopijas;
  • motivācijas vēstule;
  • pēdējos 6 gados publicēto darbu saraksts, norādot to pieejamību starptautiski citējamās datu bāzēs.
  • pēdējos 6 gados dalības sertifikāti starptautiskās konferencēs.

Prasības akadēmiskiem amatiem noteiktajai pedagoģiskajai, zinātniskajai un organizatoriskajai kompetencei skatīt nolikumā „Par akadēmiskajiem amatiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” Apstiprināts RTA Senāta 26.11.2019. lēmumu Nr.8.