Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Informācija absolventiem

#

Biedrība “RTA absolventu asociācija” apvieno Rēzeknes Augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas absolventus, popularizē un atbalsta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, veicina absolventu iekļaušanos akadēmijas pasākumos un mūžizglītības programmās. Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Kļūsti par biedrības “RTA absolventu asociācija" biedru!

#