Pedagogs-karjeras konsultants (B)

Programmas mērķauditorija: izglītības iestāžu direktori, vietnieki, skolotāji, sociālie pedagogi, jaunatnes lietu speciālisti, skolu psihologi.

Uzņemšanas prasības: otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā.

Programmas mērķis - pilnveidot pedagoga karjeras konsultanta zināšanas karjeras attīstības atbalsta teorijās un attīstīt prasmes karjeras izglītības plānošanai un īstenošanai.

Programmas saturs:

  • Karjeras jēdziens un karjeras attīstības atbalsta teorijas,
  • Karjeras vadības prasmes un to attīstīšana,
  • Karjeras attīstības atbalsta metodes,
  • Pedagoga karjeras konsultanta profesionālā ētika,
  • Tautsaimniecības nozares, to attīstības prognozes Latvijā,
  • Latvijas Izglītības sistēma, izglītības un nodarbinātības mijiedarbība,
  • Darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmes,
  • Vecumposmiem atbilstīga karjeras izglītības īstenošanas plānošana izglītības iestādē,
  • Karjeras izglītības īstenošanas organizēšana,
  • Dalībnieku noslēguma pārbaudes darbu izvērtēšana.

Programmas īstenošanas veids un forma: klātienē un attālināti (51% - lekcijas un semināri, 49% - praktiskās nodarbības); sestdienas.

Kursu norises vieta: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vai pēc pieprasījuma grupu komplektēšanās vieta; tiešsaiste, izmantojot Zoom

Programmas cena - EUR 175,00

Pēc programmas apguves tiek izsniegts RTA MIC sertifikāts, kas piešķir tiesības strādāt par pedagogu-karjeras konsultantu.


Nodarbību grafiks pieejams, izmantojot šo saiti:

https://drive.google.com/file/d/1yu8iCGtchA_wkspzBCiYu3tBCmZeKIPC/view?usp=sharing

Grafikā iespējamas nelielas izmaiņas.