MEHATRONISKO sistēmu piedziņa un automātiskā vadība (A)


 

Programmas saturs:  Kursu dalībnieki praktiski apgūst mehatroniskās sistēmas izmantojamo piedziņas veidu (elektriskā, hidrauliskā, pneimatiskā) uzbūvi, darbību un automātisko vadību.

Programma piemērota: 

koledžu, tehnikumu, arodskolu docētājiem;

mehatronisko iekārtu tehniķiem;

interesentiem, kuri vēlētos strādāt par mehatronisku iekārtu operatoriem.

Programmas īstenošanas veids un forma: pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma; apjoms - 16 akadēmiskās stundas klātienes pilna laika programma. Pēc programmas apguves tiek izsniegta RTA MIC apliecība.