Valsts projekti: Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)

Projekta darbības laiks: 01.01.2019 - 30.11.2021

Informācija par projektu

Projekta vadītāja: Ilga Jansone

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Projekta zinātniskā vadītāja: Ina Druviete

Partneris - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kas līdzdarbojas 2.1.1. aktivitātē Nr.1 “Veikt valodas apguves pētījumus”

Aktivitātes pamatuzdevumi                                

Iegūt datus un sniegt to analīzi par latviešu valodas kā dzimtās valodas, otrās valodas un kā svešvalodas apguves situāciju (prasme un ietekmējošie faktori); papildināt valodas apguvēju korpusu; veikt pozitīvas pieredzes izpēti, saglabājot latviešu valodu kā etniskā mantojuma valodu; izstrādāt ieteikumus lingvodidaktikā, metodiskos ieteikumus un mācību metodisko līdzekli turpmākai rīcībai latviešu valodas apguves uzlabošanai, stiprinot latviešu valodas ilgtspēju un kvalitāti.

Projekta koordinatore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā: Sanita Lazdiņa

RTA līguma summa: EUR 38 160

Projektā iesaistītās citas zinātniskās institūcijas

Liepājas Universitāte

Daugavpils Universitāte

Ventspils Augstskola

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Latviešu valodas aģentūra

PDF Pārskats par 2019.-2020.gadā paveikto
Prof. Sanita Lazdiņa, Dr.philol. Antra Kļavinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 25.05.2020.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.