Turpinās pieteikšanās studijām 2021.gada vasarā

23.07.- 27.08. Pieteikšanās studijām RTA elektroniskajā sistēmā www.rta.lv/register/
vai
16.08.-27.08. Pieteikšanās studijām, personīgi ierodoties, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā
121.kab. Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē
darba dienās no plkst. 9.00-16.00
27.08. Iestājpārbaudījumi (studiju programmās, kurās paredzēti, skatīt prasības uzņemšanai)
30.,31.08. Studiju līgumu slēgšana

 

Dokumentus ir iespējams iesniegt elektroniski, reģistrējoties vai autorizējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

reģistrē lietotāja kontu www.rta.lv/register/;

aizpildi pieteikuma anketu RTA uzņemšanas sistēmā www.rta.lv/studiju_pieteikumi, (Profils -> Studiju pieteikumi);

veic reģistrācijas maksu, jānomaksā reģistrācijas maksa 35 EUR apmērā (no reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi, pievienojot pieteikumam apliecinošus dokumentus);

jāpievieno nepieciešamie dokumenti atbilstoši RTA uzņemšanas noteikumiem.

Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksa- 35 EUR

Ir iespējams veikt samaksu uz vietas skaidrā nauda(tiem, kas iesniedz dokumentus RTA) vai pārskaitot uz kontu, izmantojot internetbanku:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22Konts LV90TREL9150160000000
Maksājuma mērķis:
Reģistrācijas maksa studijām RTA.

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālr.: Alvīne Kazinika 26462152, Iveta Volkova 26695553, Mārīte Mēžāre 29555343

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.