"Tiesību zinātne"

Studiju virziena darbība ir vērsta uz kvalitatīvas Tiesību zināšanu nodrošināšanu visos studiju līmeņos (bakalaura un maģistra) pilna un nepilna laika studijās.

Studiju virziens ir akreditēts līdz 2020.gada 28.maijam (Studiju akreditācijas komisijas sēdes 2013.gada 29.maija lēmums Nr.63.; 21.06.2018. grozījumi Augstskolu likumā).

Studiju virziens „Tiesību zinātne” : Studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Tiesību zinātne
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Tiesību zinātne
Profesionālās maģistra studiju programmas
Tiesību zinātne (mag.)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv