Autorizēties   |   Reģistrēties

Jaunākās aktualitātes

18.04.2019 Bakalaura studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs Liepājā

Seminārā piedalījās: RTA eksperti: Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, profesors J. Dzerviniks, Mg.psych., eksperte Aija Kondrova, Mg.spec.paed. Mudīte Reigase; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere, kā arī Liepājas 15. vidusskolas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra vadītāja I. Stepko, speciālais pedagogs Katrīne Vespere. Kā uzaicinātā piedalījās arī LiepU jaunizstrādājamās studiju programmas “Logopēds” izstrādes ekspertu darba grupas vadītāja Gundega Tomele.

10.04.2019 Notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs

2019.gada 25. martā Daugavpils izglītības iestādēs un Daugavpils Universitātē notika piektais jaunizstrādājamās studiju programmas "Speciālā izglītība" izstrādes grupas ekspertu pieredzes apmaiņas seminārs. Tajā piedalījās: RTA eksperti: Dr.paed., asoc.prof. M. Rozenfelde, profesors J. Dzerviniks, Mg.psych., eksperte Aija Kondrova; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere, Daugavpils 11. pamatskolas vadība un skolotāji, Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra pirmsskolas izglītības iestādes vadība un skolotāji.

21.03.2019 Dalība Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēdē.

2019.gada 21.martā notika Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās padomes sēde.

08.03.2019 Projekta dalībnieku pieredzes apmaiņa Somijā

Laikā no 2019. gada 19. februāra līdz 21. februārim jaunizstrādājamās studiju programmas „Speciālā izglītība” izstrādes grupas eksperti devās uz Somiju, Turku pilsētu, Turku Universitāti.

01.03.2019 Rīgā notika projektā iesaistīto dalībnieku pieredzes apmaiņas seminārs

2019. gada 18. februārī Rīgā, Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika kārtējais projekta aktivitātēs plānotais pieredzes apmaiņas seminārs. Seminārā piedalījās: projekta vadītāja M. Rozenfelde, RTA eksperti profesors J. Dzerviniks, Mg.spec.paed. M. Reigase; projekta sadarbības partneru augstskolu eksperti: LU profesore S. Tūbele, DU profesore I. Kokina, LiepU profesore D. Bethere; Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem administrācija un skolotāji.

24.01.2019 Projekta seminārs Tartu Universitātē

23. un 24. janvārī RTA vadītā projekta īstenotāju, Latvijas augstākās izglītības iestāžu ekspertu grupa atradās Igaunijā, Tartu universitātē, lai apmainītos pieredzē ar Igaunijas kolēģiem par speciālās izglītības skolotāju sagatavošanas jautājumiem un studiju programmu izstrādi.

22.01.2019 Notiek pieredzes apmaiņa

Ar 2018. gada septembri Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno projektu studiju programmu fragmentācijas samazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai.

01.10.2018 RTA tiek uzsākts ESF projekts jaunas bakalaura studiju programmas “Speciālā izglītība” izstrādē

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi vienošanos par ESF projekta “Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu “Speciālā izglītība” un akreditējot studiju virzienu “Izglītība, pedagoģija un sports” (Nr.8.2.1.0/18/1/003) īstenošanu laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2022. gada beigām.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv