Ilggadēja sadarbība pastāv ar Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes pilsētas domes Sociālajiem dienestiem, to pakļautībā esošajām institūcijām

Rēzeknes pilsētas domes pārvalde „Sociālais dienests”

Rēzeknes pilsētas bērnu sociālo pakalpojumu centrs

Nakts patversme

Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs

Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests

Latvijas neredzīgo biedrības Rēzeknes nodaļa

Latvijas nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālā biedrība

Latvijas sociālo darbinieku biedrība

Lietuvas sociālo darbinieku biedrība

Klaipēdas pilsētas sociālā atbalsta centrs

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar nevalstiskajām organizācijām – Latvijas neredzīgo biedrības Rēzeknes nodaļu – gan prakses vieta, gan šobrīd diviem absolventiem darbavieta.

Produktīva sadarbība izveidojusies ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru. Šīs aģentūras Rēzeknes atbalsta punkts ir laba prakses vieta, kur apgūt prasmes darbam ar cilvēkiem ar invaliditāti

Daudzveidīga sadarbība ir izveidojusies ar triju augstskolu docētājiem un studentiem Lietuvā. Utenas kolēģija – studentu un pasniedzēju apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā. Viļņas kolēģija – sadarbība ESF kopīgu projektu realizācijā. No 2015./2016. Studiju gada tiek realizēta kopīgā profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” ar Šauļu Universitāti. Vairākus gadus Klaipēdas pilsētas Sociālais dienests uzņem praktikantus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā. Dienesta darbinieki ir dalījušies pieredzē ar studiju virziena studentiem, vadot nodarbības RTA.

Sena sadarbība ir izveidota ar Liepājas Universitāti. Studiju turpināšanas iespējas nepieciešamības gadījumā nodrošinātas, balstoties uz vienošanos starp Liepājas Universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas

Augstskola

Sadarbība

Liepājas Universitāte

Vienošanās līgums par iespējām turpināt izglītību LU studiju programmas pārtraukšanas gadījumā

Latvijas Universitāte

Sadarbība Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes darbā

Sadarbība Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes darbā

Sadarbība ESF kopīgu projektu realizācijā

Rīgas Stradiņa Universitāte

Sadarbība Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes darbā

Utenas kolēģija (Lietuva)

Studentu un pasniedzēju apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā.

Viļņas kolēģija ( Lietuva)

Sadarbība ESF kopīgu projektu realizācijā.

Šauļu Universitātes (Lietuva)

Pasniedzēju apmaiņas aktivitātes ERASMUS mobilitātes programmā.

Sadarbība ESF kopīgu projektu realizācijā

Kopīgas studiju programmas realizācija

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu