Studiju programma: Robežapsardze

Programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”
Programmas direktors:
Profesore, Dr.oec.,
Iluta Arbidāne

Iluta.Arbidane@rta.lv
28319180
Programmas kods: 42861
Akreditācija: 01.07.2013 - 30.06.2024
Licence: 13.07.2011 - 30.06.2024
Kvalifikācija: Profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē/ Valsts Robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikācija
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs
Kredītpunkti: 160
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks):
Studiju maksa EUR (pilns laiks):
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1450

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

Pasaules un sabiedrības izpētes mācība, Organizāciju psiholoģija, Zinātniskā darba pamati

Nozares teorētiskie un informāciju tehnoloģiju kursi - B daļa

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, Vadības teorija, Grāmatvedības pamati, Stratēģiskā vadīšana, Dokumentu pārvaldība, Robežsardzes tehnisko līdzekļu pielietošana, Tiesību normu piemērošanas teorija, Valsts un cilvēktiesības, Riska analīze un operatīvās darbības pamati

Nozares profesionālās specializācijas kursi - B daļa

Finanšu vadīšana un plānošana, Kvalitātes vadība, Konfliktoloģija un lietišķā etiķete, Ārkārtas situāciju vadība, Starpkultūru komunikācija, Kriminālprocesa tiesības, Kriminoloģija, Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, Administratīvās tiesības un process, Civiltiesības un civilprocess, Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Robežpārbaudes vadība, Robežuzraudzības vadība , Imigrācijas kontroles vadība, Studiju darbs vadībā, Studiju darbs tiesībās, Studiju darbs tiesībās, studiju darbs robežapsardzē

C daļa

Apdrošināšana un nekustamā īpašuma vērtēšana, Projektu sagatavošana un vadīšana, Lietišķā komunikācija, Ārvalstu robežsardzes institūcijas, Bērnu tiesību aizsardzība, Policijas tiesības, Patvēruma tiesības, Militārās tiesības, Svešvaloda (angļu)

Absolventu iespējas

  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • dienēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu vai izglītības iestāžu vecāko virsnieku amatos un būt par specializētā valsts civildienesta ierēdņiem.

Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Uzņemšana RTA vēlākajos studiju posmos (3.kursā).

Prasības – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā

Uzņemšanas prasības

Uzņem Valsts robežsardzes amatpersonas ar Valsts robežsardzes priekšnieka rekomendāciju konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu