Autorizēties   |   Reģistrēties

Studiju programma: Vides dizains

Programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Struktūrvienība: Studiju virziens „Mākslas”
Programmas direktors:
Asociētais profesors, Mg.art.,
Vladislavs Paurs

vladislavs.paurs@rta.lv
Programmas kods: 41214
Akreditācija: 01.07.2013 - 31.12.2022
Licence: 24.03.2006 - 31.12.2022
Kvalifikācija: vides dizainers ar specializāciju dārza dizainers
Prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs, nokārtots kvalifikācijas eksāmens
Kredītpunkti: 80
Pilns laiks:
Studiju ilgums (pilns laiks): 2 gadi
Studiju maksa EUR (pilns laiks): 1490
Nepilns laiks:
Studiju ilgums (nepilns laiks): 2.5 gadi
Studiju maksa EUR (nepilns laiks): 1200

Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi:

praktiskā svešvaloda, mākslas vēsture, filozofija,  personāla vadība un saskarsme, profesionālā kompetence, darba tirgus, pētniecība, praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments, autortiesības, darba tiesības.

Nozīmīgākie teorētiskie  un praktiskie kursi saistās ar dārza dizaina priekšmetu apguvi –

ainavas arhitektūras pamati, ainavas mācība, ainavas projektēšana, dārza dizaina struktūra, datorgrafikas programmas, apstādījumu veidošana, dendroloģija, projekta noformēšana vides datorprogrammās, dārza ekoloģija.

Izvēles kursi

floristika, automatizētā projektēšana.

Absolventu iespējas

  • studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā;
  • strādāt par dizaineru ,plānot un īstenot radošas idejas mākslas jomā, ēku eksterjera un interjera noformētājiem, izstrādāt skices un projektus, to izpildes organizēšana un autoruzraudzība. Vides dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.

Uzņemšanas prasības

- vidējā  izglītība

- divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas***;
  • latviešu valoda un literatūra

Papildus prasības:

  1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību  Kultūras vēsturē/Kulturoloģijā– maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
  2. Valsts līmeņa olimpiādēs latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu ekonomikā, kulturoloģijā, mākslas zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  4. Vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā – 1 punkts.
 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu