Pamatstudiju programmas   Augstākā līmeņa studiju programmas  
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Lietišķā vēsture
Tehnoloģiju un inovāciju vadība
Viesmīlības vadība
Tiesību zinātne
Vadības zinātne
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Būvniecība
Sociālais rehabilitētājs
Apģērbu dizains un tehnoloģija
Programmēšana un datortīklu administrēšana
Grāmatvedība
Ražošanas loģistika
Pārtikas produktu pārstrāde
Mašīnbūve
Tiesību zinātne
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Programmēšanas inženieris
Mehatronika
Vides inženieris
Elektroniskā komercija
Interjera dizains
Lietišķā komunikācija un tulkošana
Skolotājs, studiju modulis: "Svešvalodas (angļu un vācu) skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Pamatizglītības pirmā posma skolotājs"
Sociālais pedagogs
Speciālās izglītības skolotājs
Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Komercpakalpojumu vadība"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Mārketinga sektora vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība"
Ekonomika, studiju modulis: "Finansu un grāmatvedības vadība"
Robežapsardze
Tiesību zinātne
Skolotājs, studiju modulis: "Latviešu valodas kā dzimtās valodas un kā svešvalodas skolotājs"
Skolotājs, studiju modulis: "Vēstures un sociālo zinību skolotājs"

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu