Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore

Profesore, Dr.oec.,
Iveta Mietule

Iveta.Mietule@rta.lv
28328091
Atbrīvošanas aleja 115, 323.telpa
0000-0001-7662-9866

Studiju un zinātņu prorektore

Asociētā profesore, Dr.philol.,
Angelika Juško-Štekele

Angelika.Jusko-Stekele@rta.lv
29392129
Atbrīvošanas aleja 115, 318.telpa
0000-0002-0053-602X

Rektores vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos

Asociētais profesors, Dr.paed.,
Gunārs Strods

Gunars.Strods@rta.lv
29631948
Atbrīvošanas aleja 115, 325.telpa
0000-0001-8791-7345

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Lektors, Mg.sc.comp.,
Mihails Kijaško

Mihails.Kijasko@rta.lv
26625775
Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC)

Rektores palīdze

Ilze Kukule
Ilze.Kukule@rta.lv
28325368
Atbrīvošanas aleja 115, 323.telpa
Fakss: 64625901

Izpilddirektors

Andris Skredeļs
Andris.Skredels@rta.lv
27884555
Atbrīvošanas aleja 115, 307.telpa

Personu datu aizsardzības pārvaldnieks

Roberts Glaudiņš
Roberts.Glaudins@rta.lv
26143360
Atbrīvošanas aleja 115, 325.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.