Autorizēties   |   Reģistrēties

REGI zinātnieku grupas izdod šādus zinātniskos žurnālus:

Monogrāfijas, enciklopēdijas :

  1. Ausmas zeme: enciklopēdisks izdevums skolām. Red. S.Lazdiņa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 476 lpp. ISBN 978-9984-44-112-2. 2012.
  2. Čakša, Valda. Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas un mūzikas skolas valsts novados (1920-1940) Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 212 lpp. ISBN 978-9984-44-095-8. 2013. (izdošanu atbalstījusi REGI Zinātniskā padome)
  3. Hanovs, Deniss . Eiropas aristokrātijas kultūra 17. - 19.gs. Rīga: Zinātne, 320 lpp. 2013.
  4. Hanovs, Deniss. Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā. Sabiedrības politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai. Rīga: Turība, 261 lpp. 2012.
  5. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca : 2 sējumos. Лингвотерриториальный словарь Латгалии : в 2 томах .Zin. red. I. Šuplinska. 1.sējums. Latviešu, krievu val. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 875 lpp. ISBN 978-9984-44-109-2. 2012.
  6. Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica: 2 siejumūs. Lingvoterritorial Dictionary of Latgale : 2 volumes.  Zin. red. I. Šuplinska. 2.sējums. Latgaliešu, angļu valodā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 875 lpp. ISBN 978-9984-44-110-8. 2012.
  7. Варфоломеев, А.Г., Иванов, А.С. Компьютерное источниковедение. Семантическое связывание информации в репрезентации и критике исторических источников. Петрозаводск:Издательство ПетрГУ, 204 c. ISBN 978-5-8021-1573-2. 2013.

Publicētās monogrāfijas

2016.gads

Bethere, D., Cupere, I., Kaupužs, A., Laganovska, E., Ļubkina, V., Marzano, G., Prudņikova, I., Reigase, M., Rižakova, L., Rozenfelde, M., Rubene, Z., Rutka, L., Strods, R., Tūbele, S., Ušča, S. & Žogla, I. (2016). Pusaudžu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā.  Rēzekne:RTA izdevniecība.

Danilāne, L. (2016). Patērētājizglītības būtība pamatskolā. Rēzekne:RTA  izdevniecība.

Hanovs, D. (2016). Dons atgriežas: Mocarta opera Don Giovanni 18.gs. komunikācijas telpā. Rīga: Zinātne.

Marzano, G. (2016). The hidden threats of the Web. The Evil Side of the Web. Mimesis International.

Truskovska, Ž., & Ļubkina, V. (2016). Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā. Rēzekne:RTA izdevniecība.

2015.gads

Marzano, G. (2015). Cyberbullying Prevention: Some Preventing Tips. Chapter in Sahlim J. Social Media and the Transformation of Interaction in Society, IGI Global,  133-157.

2014.gads

Bednarek, J,. Lubkina, V., Marzano, G., Andrzejewska, A., Flaszunska, E., Duranovski, W., Tomczyk, L., Bochenek, M., Wronska, A., Silicki, K., Rywczynska, A., Rozucka, M., & Bisialski, P. (2014). Eksperci W projekcie PI-PWP Zagrozenia Cyberprzestrzeni –nowe kompetencje pracownika cocjalnego. Wasrszava, Poland.

2013.gads

Baranauskienė, I., Gerulaitis, D., Lubkina, V., Radzevičienė, L., & Usca, S. (2013). Health Promotion and Professional rehabilitation Technologies for Participation in Labor Market. Rēzekne: RA izdevniecība.

2012.gads

Baranauskiene, I., & Juodraitis, A. (2012). Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālā rehabilitācijā: veiksmes  priekšnosacījumi. Rēzekne: RA izdevniecība.

Marčenoka, M. (2012). Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika. Rēzekne: RA izdevniecība.

Prudņikova, I. (2012). Skolēnu ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā. Rēzekne: RA izdevniecība.

2009.gads

Danilāne, L., & Ļubkina, V. (2009). Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti priekšnosacījumi. Rēzekne: RA izdevniecība.

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti (2009). Līdzautore – I. Šuplinska. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība.

2008.gads

Lapiņa, L., & Ļubkina, V. (2008). Pašapziņas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja saskarsmes procesā. Rēzekne: RA izdevniecība.

Enciklopēdijas un lingvoteritoriālā vārdnīca

Ausmas zeme: enciklopēdisks izdevums skolām (2012). Red. S. Lazdiņa. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība.

Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca: 2 sējumos. Лингвотерриториальный словарь Латгалии: в 2 томах (2012). Zin. red. I. Šuplinska. 1.sējums. Latviešu, krievu val. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība.

Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica: 2 siejumūs. Lingvoterritorial Dictionary of Latgale: 2 volumes (2012).  Zin. red. I. Šuplinska. 2.sējums. Latgaliešu, angļu valodā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība.

Žurnāli/zinātniskie raksti

“Education reform in comprehensive school: Education content Research and implementations problems: The collection of scientific papers”. RTA PSPI ikgadējais zinātnisko rakstu krājums. Rezekne: RTA izdevniecība. http://journals.ru.lv/index.php/PSPI.
The journal "Education Reform in Comprehensive School: Education Content Research and Implementation Problems is indexed in EBSCO: Education Surce (http://search.ebscohost.com), Google Scholar, CrossRef.
http://journals.ru.lv/index.php/PSPI/issue/view/60/showToc (2016)
http://journals.ru.lv/index.php/PSPI/issue/view/29/showToc (2015)
http://journals.ru.lv/index.php/PSPI/issue/view/28/showToc (2014)
http://journals.ru.lv/index.php/PSPI/issue/view/5/showToc (2013)
http://journals.ru.lv/index.php/PSPI/issue/view/4/showToc (2012)
 „Via Latgalica”. Humanitāro zinātņu žurnāls. Žurnāls ir iekļauts EBSCO datu bāzē (Central & Eastern European Academic Source):
“Social Welfare: Interdisciplinary Approach”. Scientific journal. Lithuania, Šiauliai University. Dalība zin. redkolēģijā Prof., Ph. D., V. Ļubkina; Ph. D., K. Kolchenko; Prof., Ph. D., I. Baranauskiene.  The articles included in the journal are indexed/abstracted in EBSCO: Socl INDEX with Full Text http://search.ebscohost.com
Vol 1, No 7 (2017)
Vol 2, No 6 (2016)
Vol 1, No 6 (2016)
Vol 2, No 5 (2015)
  Vol 1, No 5 (2015)
Vol 2, No 4 (2014)
 Vol 1, No 4 (2014)
 Vol 2, No 3 (2013)
Vol 1, No 3 (2013)
Vol 2, No 2 (2012)
Vol 1, No 2 (2012)
Vol 2, No 1 (2011)
Vol 1, No 1 (2011)

Latgales Tautsaimniecības pētījumi

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.1 | Vāks_Nr.1

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.2 | Vāks_Nr.2

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.3 | Vāks_Nr.3

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.4 | Vāks_Nr.4

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.5 | Vāks_Nr.5

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.6 | Vāks_Nr.6

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.7 | Vāks_Nr.7

PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.8 | Vāks_Nr.8

 PDF Sociālo zinātņu žurnāls Nr.9 | Vāks_Nr.9

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu