Autorizēties   |   Reģistrēties

REGI ir izveidotas un pieejamas datu bāzes

  • Latgaliešu folklora (RA Zinātnes padomes grants) (2005); http://folklora.ru.lv/
  • Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta "HipiLatLit" rezultāti (mūsdienu latgaliešu tekstu korpuss, latviešu-lietuviešu-latviešu paralēlais korpuss) http://hipilatlit.ru.lv/lv/
  • Ebreju kultūras mantojums Latgales reģionā (Frīdriha Eberta fonda finansējums), pieejams virtuālā muzeja „Ebreji Latgalē” formā, http://www.raletonika.lv (2011)
  • ESF projekta "Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā" (2009.-2011.) pieejams http://tilra.ru.lv/, datu bāzes: latgaliešu folklora – http://folklora.ru.lv  ,  latgalistika - http://lakuga.lv, tūrisms -http://www.latgale.lv, Baltijas valstu lingvistiskās ainavas izpētes dati - http://lldata.ru.lv/).
  • Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 pārrobežu sadarbības programmas Latvija–Lietuva–Baltkrievija projekta „The Virtual Past is a Keystone for the Future of Museum” rezultāti (virtuālais muzejs, izglītojošās spēles) http://futureofmuseums.eu/lv/
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu