Autorizēties   |   Reģistrēties

Reģionālistikas zinātniskais institūts (REGI)          

REGI ir RTA IVDF struktūrvienība. REGI ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot Eiropas Savienības reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi un ilgtspēju.

Institūta mērķis veikt starpdisciplinārus pētījumus humanitāro un sociālo zinātņu jomā, nodrošinot Latgales reģiona izpēti Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā; attīstīt institūta zinātnisko bāzi; veicināt pētījumu rezultātu praktisko pielietojumu, komercializāciju un integrēšanu studiju procesā un sabiedrībā kopumā.

Darbības virzieni:

  • Humanitārās zinātnes (t.sk. Vēsture un arheoloģija, Valodas un literatūra, Filozofija, ētika un reliģija, Mūzika un māksla, Citas humanitārās zinātnes);
  • Sociālās zinātnes (t.sk. Izglītības zinātnes, Socioloģija, Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija).

Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore

Profesore, Dr.paed.,
Velta Ļubkina

Velta.Lubkina@rta.lv
26121040
Atbrīvošanas aleja 115, 105.telpa
0000-0002-8127-1325

Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvede

Lektore, Mg.oec.,
Anita Puzule

Anita.Puzule@rta.lv
26413185
Atbrīvošanas aleja 115, 104.telpa
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu