Valsts pētījumu programma “Latviešu valoda” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002)

 • nformācija par projektu

  Projekta vadītāja: Ilga Jansone

  Vadošais partneris: Latvijas Universitāte

  Projekta zinātniskā vadītāja: Ina Druviete

  Partneris - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kas līdzdarbojas 2.1.1. aktivitātē Nr.1 “Veikt valodas apguves pētījumus”

  Aktivitātes pamatuzdevumi                                

  Iegūt datus un sniegt to analīzi par latviešu valodas kā dzimtās valodas, otrās valodas un kā svešvalodas apguves situāciju (prasme un ietekmējošie faktori); papildināt valodas apguvēju korpusu; veikt pozitīvas pieredzes izpēti, saglabājot latviešu valodu kā etniskā mantojuma valodu; izstrādāt ieteikumus lingvodidaktikā, metodiskos ieteikumus un mācību metodisko līdzekli turpmākai rīcībai latviešu valodas apguves uzlabošanai, stiprinot latviešu valodas ilgtspēju un kvalitāti.

  Projekta koordinatore Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā: Sanita Lazdiņa

  RTA līguma summa: EUR 38 160

  Projektā iesaistītās citas zinātniskās institūcijas

  Liepājas Universitāte

  Daugavpils Universitāte

  Ventspils Augstskola

  Rīgas Tehniskā universitāte

  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

  Latviešu valodas aģentūra

  PDF Pārskats par 2019.-2020.gadā paveikto
  Prof. Sanita Lazdiņa, Dr.philol. Antra Kļavinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 25.05.2020.