NEW METRO embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile / Uz darbu balstītas mācīšanās iekļaušana MEchaTROnic profilā Nr.600984-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA

 • Finansējums

  Kopējās projekta izmaksas ir 800 777 00  EUR.

  Projekta vadītājs

  Dr.paed., Gilberto Marzano

  e-pasts: Gilberto.Marzano@rta.lv

  Sociālie tīkli, citas atsauces

  http://2021.rta.lv/regi_projekti/

  http://www.newmetro.eu/

  Projekta īstenošanas komanda
  ­­­­­­­­­­­­

  G.Marzano – projekta koordinators (saturiskā), I.Beinaroviča – Litvinova – projekta koordinators (finanšu), V. Ļubkina – projekta koordinators (administratīvā).
  Pētnieki: S.Ušča, A. Martinova, G.Marzano.  I. Ramanovska – tehniskā sekretāre, S. Stafecka – projekta tehniskā sekretāre.

  Projekta partneri

  SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA SCPA, Italy

  CIS SCUOLA PER LA GESTIONE DIMPRESA SOCIETA CONSORTILE A RESP, Italy

  LOMBARDINI SRL, Italy

  FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH, Austria

  TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRYMA IPIROU, Greece

  MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSIT E EDELLA RICERCA, Italy

  FEDERAZIONE SINDACALE DELL INDUSTRIA METALMECCANICA ITALIANA, Italy

  HANSE PARLAMENT EV, Germany

  Wyzsza Szkola Logistykiz, Poland

  ENSE Generalitat de Cataluna, Spain

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvia

  Projekta mērķis

  Projekta galvenais mērķis :

  • Nodrošināt darbiniekus (gan jauniešus, gan pieaugušos darbiniekus) un darba devējus ar jauniem piegādes apguves piedāvājumiem, kas saistīti ar KET un rūpniecību.
  • Palielināt galveno ieinteresēto personu informētību par sociālajām un organizatoriskajām izmaiņām, ko rada jauni ražošanas veidi.
  • Iesaistīt regulatīvās iestādes un ieinteresētās personas reģionālā un Eiropas līmenī, izstrādājot integrētu politiku, kas atbalsta nozares.

  Projekta aktivitātes

  • Izstrādāt novatorisku Eiropas kompetenču ietvarstruktūru;
  • Eiropas līmenī izstrādāt pēc vidusskolas profesionālās izglītības programmu;
  • Attīstīt moduļu saturu un materiālus, izmantojot digitālās un inovatīvās tehnoloģijas;
  • Izstrādāt kompetenču novērtēšanas un sertificēšanas kopīgu sistēmu.

  Projekta rezultāti

  • Eiropas kopīga kompetenču sistēma mehatronikā (ieskaitot visas VET nodrošinātās starptautiskās kopīgās programmas), kas vērstas uz ESCO sistēmu „Mehatronikas inženiertehniskais speciālists”;
  • Eiropas kopīgs vispārējs kvalifikācijas modelis;
  •  Jaunas atbilstošas ​​mācību metodes mehatronikas jomas mācību programmām;
  • Eiropas darba un mācību telpa (tīmekļa vietne un jauna metro e-mācību platforma;
  • Novatoriska un efektīva stratēģija, kas atbalsta jaunu cilvēku iesaisti Eiropas darba tirgū;
  • Pastiprināta sadarbība un dialogs starp profesionālās izglītības iestādēm, ekspertiem, uzņēmumiem un darba devēju pārstāvjiem visā Eiropā;
  • Ieteikumi politikas veidotājiem.