Lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde viedai augļkopībai pielietojot autonomus bezpilota lidaparātus (Nr. lzp-2021/1-0134)

Projekta budžets: 299999.70 eur

Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome

Projekta mērķis ir izstrādāt uz autonomiem bezpilota lidaparātiem (UAV) balstītu lēmumu pieņemšanas sistēmu viedai augļkopībai, kas ļaus automātiski prognozēt augļu ražu un atpazīt ābeļu kraupja simptomus, veicot autonomu augļu dārza apsekošanu, izmantojot UAV, kas spēj identificēt ziedus, augļus un novērtēt to daudzumu, noteikt ābeļu kraupi.

Projekta plānotās aktivitātes un rezultāti:

  • Izstrādāt koku vainagu aplidošanas un fotografēšanas matemātiskus modeļus;
  • Izstrādāt mākslīgā intelekta risinājumu, kas spēj veikt augļaugu ziedu un augļu identifikāciju un kvantitatīvo novērtēšanu izmantojot fotogrāfijas;
  • Izstrādāt prototipu, ar kura palīdzību būs iespējams pārbaudīt izgudrotos risinājumus. Ražas novērtēšanas un prognozēšanas mākslīgā intelekta rīks tiks izstrādāts, pielietojot iegūtās datu kopas un dziļās mašīnmācīšanās jaunākos risinājumus.

Iecerētie projekta rezultāti:

  • Avērtās datu kopas ar ābolu, bumbieru un saldo ķiršu augļu un ziedu attēliem dažādās attīstības stadijās papildinātas ar manuālas novērtēšanas datiem;
  • Mākslīgā intelekta modulis, kas veic ziedu un augļu novērtēšanu kokā;
  • Autonomas sistēmas prototips viedajai augļkopībai.

Projekta konsorcijs:

  • Vadošais partneris: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Inženierzinātņu institūts;
  • Sadarbības partneris: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Dārzkopības institūts,

Projekta vadītājs: RTA pētnieks I. Zarembo

DI Projekta koordinators: G. Lācis

Projekta pētnieki un zinātniskie viesasistenti: S. Kodors, L. Litavniece, I. Zarembo, V. Bikovs

Projekta grāmatvede: Ē. Backāne