Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports”

IV. Studiju virziena pašnovērtējuma pielikumi

6. Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas Europass formātā.
   

Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas Europass formātā atrodas RTA Personāla daļā.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.