Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "Reliģijas pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

16. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).
 

Studiju programma studiju virziena izvērtēšanā saņēma pietiekami augstu vērtējumu (skat. tabulu).

Ekspertu vērtējums studiju programmai "Reliģijas pedagoģija"

Studiju programma

Vērtējums par 1. vērtēšanas grupu „Kvalitāte

(max 4 balles; 76 punkti)

Vērtējums par 2. vērtēšanas grupu „Resursi

(max 4 balles; 44 punkti)

Vērtējums par 3. vērtēšanas grupu „Ilgtspēja

(max 4 balles; 72 punkti)

Vērtējums par 4. vērtēšanas grupu „Sadarbība, pārklāšana

(max 4 balles; 56 punkti)

„Reliģijas pedagoģija”

Balles

4

4

4

4

Punkti

76

39

66

52

Programmā ir neliels studējošo skaits, uz ko norādīja arī eksperti. Tomēr ir jāatzīmē, ka uzņemšana programmā notiek reizi divos gados un studējošie tiek uzņemti maksas studijās. Studējošo piesaiste notiek ciešā sadarbībā ar Romas Katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diacēzi.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu