Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra studiju programma "Karjeras konsultants"

II. Studiju programmas raksturojums

16. Iepriekšējā studiju virziena akreditācijā (ja tāda ir bijusi) vai studiju programmas licencēšanas ietvaros konkrētajai studiju programmai saņemto ieteikumu ieviešana (ja tādi ir bijuši).
 

Studiju programmas saturs tiek nepārtraukti pilnveidots, ņemot vērā gan starppriekšmetu saiti, gan satura atkārtošanās izslēgšanu.

Studentu praksē RTA sadarbojas ar NVA filiālēm, SIVA, pašvaldībām, skolām, nevalstiskām organizācijām. Ar visiem prakšu vadītājiem ir noslēgti līgumi, ir notikušas tikšanās, lai analizētu prakses saturu, vienotās prasības. Prakšu vadītāji skolās ir karjeras konsultanta programmas absolventi vai apguvuši 72 stundu tālākizglītības programmu  karjeras izglītībā.

RTA ir vadošais partneris Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā „Innovative methods for implementing interdisciplinarity in career counseling”/”Jaunas metodes starpnozaru kontekstam karjeras konsultēšanā”. Projekta partneri ir Tallinas Tehniskā Universitāte, Igaunija un Kauņas Vitauta Dižā Universitāte, Lietuva. Tā ietvaros tiek veidota karjeras konsultantu tālākizglītības programma. Programmas saturs tiks integrēts RTA karjeras konsultanta maģistra studiju programmas studiju priekšmetos. Atsaucoties uz darba devēju un studentu ierosmi par projektu vadīšanas temata lielāku apjomu, studiju  kursā „Karjeras pakalpojumu vadība” tika palielināts projektu vadīšanas temata apjoms un iekļauts temats par individuālas uzņēmējdarbības uzsākšanu. Kursā „Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā” tika paplašināts temats par personas datu un informācijas aizsardzību un datu bāzu aizsardzības pamati.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu