Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

II. Studiju programmas raksturojums

15. Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas
 

Profesionālā bakalaura studiju programmas „Skolotājs” absolventu konkurētspēju darba tirgū veicina vairāki apstākļi:

  • studiju programmas moduļi pamatā paredz divu kvalifikāciju ieguvi, piemēram, iespēja papildus pamatizglītības skolotāja sākumskolā kvalifikācijai apgūt arī viena mācību priekšmetu skolotāja kvalifikāciju darbam pamatizglītības otrajā posmā, kas ir īpaši aktuāli novadu skolās;
  • studiju noslēguma posmā studiju moduļa „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” studējošajiem RTA Mūžizglītības centrā pastāv iespēja apgūt pedagogu profesionālās pilnveides B programmu „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” 72 h apjomā un iegūt sertifikātu, kas dod tiesības strādāt par pirmsskolas skolotāju;
  • studiju moduļa „Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs” studējošie studiju laikā apgūst ekskursiju vadīšanas metodiku, kas paver iespējas izmantot šīs prasmes pedagoģiskajā darbā izglītības iestādē vai nākotnē turpināt savu profesionālo pilnveidi ekskursiju vadīšanas jomā un papildus darboties gida profesijā;
  • studiju moduļa „Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības un ekonomikas skolotājs” studējošie apgūst tekstiltehnoloģijas vai kokapstrādes tehnoloģijas un tas dod iespēju strādāt arī interešu izglītībā šajā jomā vai pievērsties amatniecības nozarei.

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/saraksts#eyJvZmZzZXQiOjQwLCJsaW1pdCI6MjUsInBhZ2VZIjowfQ%253D%253D), tad pamatizglītības skolotāji ir tā profesija, kurai ir vērojams pieprasījums.

Kā norādīts Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras Eurydice 2015.gada ziņojumā „Skolotāja profesija Eiropā: prakse, profesijas uztvere un politika” (http://viaa.gov.lv/library/files/original/skolotaja_profesija_eiropa_GRAMATA.pdf), Latvijā par 40 gadiem jaunāki skolotāji veido mazāk nekā 25%. Eiropas Savienības mērogā apmēram 40% vispārējās izglītības skolotāju pensionēsies nākamo 15 gadu laikā. Ņemot vērā pedagogu novecošanas tendences un nomaiņas nepieciešamību, nodarbinātības prognozes skolotājiem ir perspektīvas.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu