Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā studiju programma "Reliģijas pedagoģija"

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.3. absolventu skaits (ja tādi ir);
 

Profesionālajā studiju programmā "Reliģijas pedagoģija" 2017./2018.st.g. absolventu nebija.  Absolventu skaita dinamiku skatīt 17.5.3.attēlā.

17.5.3.1.attēls. Profesionālā studiju programma "Reliģijas pedagoģija" absolventu skaita dinamika

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.