Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.3. absolventu skaits (ja tādi ir);
 

Doktora studiju programmu “Pedagoģija” 2017./2018.st.g. absolvēja 1 studējošais.  Absolventu skaita dinamiku skatīt 17.5.3.attēlā.

 

17.5.3.1.attēls. Doktora studiju programma “Pedagoģija” absolventu skaita dinamika

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.