Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.3. absolventu skaits (ja tādi ir);
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu “Sociālais pedagogs” 2017./2018.st.g. absolvēja 11 studējošie(skatīt 17.5.3.tabulu).

                                                                          17.5.3.tabula. Absolventu skaits

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

11

0

11

 Absolventu skaita dinamiku skatīt 17.5.3.attēlā.

 

17.5.3.1.attēls. Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas  “Sociālais pedagogs” absolventu skaita dinamika

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.