Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Doktora studiju programma “Pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
 

Doktora studiju programma “Pedagoģija” 2017./2018.st.g.1.kursā tika imatrikulēti 3 studējošie(skatīt 17.5.2.1.tabulu).

                                                                                                                                                 17.5.2.1.tabula. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Doktora studiju programma “Pedagoģija”

3

-

3

Doktora studiju programmas “Pedagoģija”  1.kursā imatrikulēto un kopējā studējošo skaita salīdzinājumu skatīt 17.5.2.1.attēlā.

17.5.2.1.attēls.   Doktora studiju programmas “Pedagoģija” studējošo kopskaita un 1.kursā imatrikulēto skaita attiecības no 2013.-2017.g.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.