Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
 

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā “Karjeras konsultants”  2017./2018.st.g.1.kursā tika imatrikulēti 9 studējošie(skatīt 17.5.2.1.tabulu).

                                                                                                                                                17.5.2.1.tabula. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma “Karjeras konsultants”

9

-

9

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants”  1.kursā imatrikulēto un kopējā studējošo skaita salīdzinājumu skatīt 17.5.2.1.attēlā.

 17.5.2.1.attēls.   Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas “Karjeras konsultants” studējošo kopskaita un 1.kursā imatrikulēto skaita attiecības no 2013.-2017.g.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.