Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Reliģijas pedagoģija”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
 

 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Reliģijas pedagoģija” 2017./2018.st.g. studējošie netika imatrikulēti.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.