Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Speciālās izglītības skolotājs” 2017./2018.st.g.1.kursā tika imatrikulēti 7 studējošie(skatīt 17.5.2.1.tabulu).

 

17.5.2.1.tabula. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs”

-

9

9

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Speciālās izglītības skolotājs” 1.kursā imatrikulēto un kopējo studējošo skaita salīdzinājumu skatīt 17.5.2.1.attēlā.

17.5.2.1.attēls.   Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Speciālās izglītības skolotājs” studējošo kopskaita un 1.kursā imatrikulēto skaita attiecības no 2013.-2017.g.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.