Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

II. Studiju programmas raksturojums

17.5.2. pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits;
 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Sociālais pedagogs” 2017./2018.st.g.1.kursā tika imatrikulēti 13 studējošie(skatīt 17.5.2.1.tabulu).

 

 17.5.2.1.taba. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits 2016./2017.st.g.

Studiju programma

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

KOPĀ

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Sociālais pedagogs”

13

-

13

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Sociālais pedagogs”1.kursā imatrikulēto studējošo skaitu laika periõdā no 2013./2014.-2017./2018.st.g.skatīt 17.5.2.2. tabulā.

17.5.2.2.tabula. 1.kursā imatrikulēto skaits no 2013./2014.-2017./2018.st.g.

 

2013

2014

2015

2016

2017

Pilna laika studijas 

15

16

12

16

13

Nepilna laika studijas 

 

1

15

 

 

 

 

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Sociālais pedagogs”  1.kursā imatrikulēto un kopējo studējošo skaita salīdzinājumu skatīt 17.5.2.1.attēlā.

 

17.5.2.1.attēls.   Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Sociālais pedagogs” studējošo kopskaita un 1.kursā imatrikulēto skaita attiecības no 2013.-2017.g.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.