Autorizēties   |   Reģistrēties

Pažnovērtējuma ziņojums Studiju virziens „Ekonomika”

I. Studiju virziena raksturojums

6. Studiju virziena resursi un materiāltehniskais nodrošinājums:
   

Studiju virziena "Ekonomika" resursus veido četras grupas (skat 6.1.attēlu).

6.1.attēls. Studiju virziena "Ekonomika" resursu struktūra 

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv