Autorizēties   |   Reģistrēties

RTA Lāzertehnoloģiju centra atklāšana

Sākas: Piektdiena, 27. septembris 16:00  

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Lāzertehnoloģiju centra atklāšana

 

27.09.2019.

16.00-17.10

Svinīga lentes griešana Lāzertehnoloģiju centra ēkā

Rektore I.Mietule, IF dekāne Ē.Teirumnieka, IZI direktors S.Kodors, prof. L.Lazovs,

prof. H.Eksners,

prof. E.Teirumnieks,

doc. P.Narica,

SIA Arms Group A.Sprudzāns

Uzrunas, muzikāls sveiciens

Rektore Mietule,

prof. H.Eksners,

prof. E.Teirumnieks,

prof. L.Lazovs

Iepazīšanas ar Lāzertehnoloģiju centra iespējām

Prof. L.Lazovs,

doc. P.Narica,  P.Cacivkins, A.Pacejs, I.Adijāns, K.Geršebeks, A.Okuņevs

Lāzerdrošības profesionālo prasmju uzlabošana, izmantojot tiešsaistes apmācību.

 Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957, Erasmus+ projekts

Prof. L.Lazovs,

A.Pacejs,

Lāzerprocesu optimizācijas rīks.

KC-PI-2017/97, ERAF projekts

Prof. E.Teirumnieks,

P.Cacivkins

17.20-17.50

Preses konference

(Inženieru fakultāte 308.aud.)

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Vācijas Mittveidas augstskolas Lāzercentru pirmā uzsāka attīstīt lāzertehnoloģiju virzienu Latvijā, liekot uzsvaru uz jaunām lāzertehnoloģiju pielietošanās iespējām rūpniecībā (metālapstrāde, kokrūpniecība, tekstilrūpniecība u.c.). Šobrīd tiek realizēta maģistra studiju programma “Lāzertehnoloģijas”, notiek kopīgās doktora studiju programmas izstrāde sadarbībā ar Ruse Universitāti Bulgārijā. Lāzertehnoloģiju centram ir stratēģiska nozīme ne tikai RTA, bet arī visa reģiona attīstībā.

Lāzercentrs uzbūvēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projekta “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija” ietvaros, vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.1.0/17/I/011. Projekta sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CEFLA). Projekta plānotās izmaksas ir 964917,00 EUR, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 15% ir valsts budžeta finansējums. Projekta īstenošana no 16.03.2018. līdz 31.12.2018.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu