Inženieru dienas. 22. Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference "Cilvēks. Vide. Tehnoloģija."

Sākas: Trešdiena, 25. aprīlis 09:30  
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Latvija, 2018. gada 25.aprīlis

PDF Konferences programma

Organizē:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženieru fakultāte

Katru gadu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (līdz 01.01.2016. Rēzeknes Augstskola) Inženieru fakultātē „Inženieru dienu” ietvaros notiek starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference „Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas.”

Mērķis ir dot iespēju studentiem publicēt savus pētījumus un ar tiem iepazīstināt plašāku publiku. Zinātniskie raksti tiek publicēti konferences materiālu elektroniskajā izdevumā.

SEKCIJA „VIDES AIZSARDZĪBA, INŽENIERZINĀTNES, RAŽOŠANA UN LOĢISTIKA”

 • Vides problemātikas apzināšana un vides kvalitātes pētījumi
 • Vides aizsardzības problēmas celtniecībā, rūpniecībā un lauksaimniecībā
 • Ekoloģiski drošo vidi saudzējošo tehnoloģiju problēmas
 • Matemātiskās metodes, matemātiskās modelēšanas un datorprogrammēšanas vides aizsardzības problēmu risināšanā
 • Dabas resursu kompleksā un racionālā izmantošana
 • Vides un dabas saimniecības ekonomika, vides menedžments
 • Vides kvalitāte, vides analīze, monitorings un kontrole
 • Pilsētu ekoloģiskās problēmas
 • Alternatīvo enerģijas veidu izmantošanas iespējas, energoefektivitāte
 • Vides kvalitātes vērtējums ar Bioindikācijas metodēm
 • Vides mikrobiloģiskais piesārņojums
 • Notekūdeņu pētījumi, to attīrīšanas metodes un specifiskas tehnoloģijas
 • Atkritumu pārstrādes un utilizācijas esošās un jaunās tehnoloģijas atkritumu apsaimniekošanas problēmu risināšanā
 • Pārtikas produktu pārstrāde
 • Ražošanas loģistika
 • Apģērba dizains un tehnoloģijas

 

SEKCIJA „MEHATRONIKA UN RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS”

 • Mehatronika
 • Elektriskā, hidrauliskā un pneimatiskā piedziņa
 • Piedziņas automātiskās vadības sistēmas
 • Robotu tehnika
 • Datorvadības sistēmas
 • Mehānika
 • Elektrotehnika
 • Elektronika
 • CNC tehnoloģijas
 • CAD/CAE/CAM tehnoloģijas
 • Metāla, plastmasu un koka apstrādes tehnoloģijas
 • Nanotehnoloģijas
 • Lāzertehnoloģijas

 

SEKCIJA „INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA"

 

 • Mākslīgā intelekta metodes
 • Neironu tīklu tehnoloģijas
 • Intelektuālās lēmumu pieņemšanas sistēmas
 • Multimediju tehnoloģijas
 • Sistēmu modelēšanas un imitāciju modelēšana
 • Informācijas sistēmas
 • Elektroniskās komercijas sistēmas
 • Attēlu atpazīšana
 • Elektroniskās komercijas informācijas sistēmu aktualitātes

 

SEKCIJA „BŪVNIECĪBA”

 • Jaunākie konstrukciju un apdares materiāli
 • Jaunākās tehnoloģijas būvmateriālu izgatavošanā un celtniecībā
 • Arhitektonisko veidojumu tendences Latvijā un pasaulē
 • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumi
 • Siltuma utilizācija un atkārtota izmantošana
 • Energoefektīva un vidi saudzējoša būvniecība

 

Konferences dalības maksa

Konferences dalības maksa ir 15 EUR, (RTA bakalaura un maģistra programmās studējošiem - 8 EUR), kas iekļauj visus izdevumus par referāta izvērtēšanu, konferences materiālu publicēšanu, konferences dalībnieka materiāliem, rakstu krājumu un kafijas pauzi.

Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un izmitināšana viesnīcās.

Maksājuma uzdevumā norādīt:  Konferences CVT dalības maksa

Reģistrācija konferencei Reģistrācijas forma: https://goo.gl/forms/9FuPqup20v4DQaia2

Svarīgi termiņi

 • Reģistrācija līdz 23.04.2018.
 • Iesūtīt pilnu zinātnisko rakstu līdz 23.04.2018. sintija.augule@rta.lv

Lūdzam autorus stingri ievērot  zinātnisko rakstu iesniegšanas datumus un noformēšanas prasības.

Laikā nesaņemtos materiālus orgkomiteja neizskatīs

Dalībniekiem tiek piedāvāts uzstāties ar prezentāciju (līdz 20 min.) vai stenda ziņojumu

PALDIES PAR VELTĪTO LAIKU, GAIDĪSIM PIETEIKUMUS!

Fotogrāfijas  - RTA videostudija, autors Māris Justs

Pielikumi

PDF Referātu noformēšanas noteikumi

PDF Information about conference [Eng]

PDF Article requirements [Eng]

WORD Example 1

WORD Example 2

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA privātuma paziņojums.