Par notikumu

Programmā: 

plkst. 11.00 – svinīgais pasākums RTA pagalmā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē

plkst. 12.00 – Rozes svētki pirmo kursu studentiem

plkst. 13.00 – informatīvā tikšanās fakultātēs ar dekānu, mācībspēkiem un Studējošo padomi

            215. auditorijā (centrālā ēka) – Izglītības, valodu un dizaina fakultātes studentiem

            105. auditorijā (Inženieru fakultāte) – Inženieru fakultātes studentiem

            222. telpā (centrālā ēka) – Ekonomikas un pārvaldības fakultātes studentiem


Lietus gadījumā pasākums notiks Aktu zālē, 222. telpā. Tiks filmēts un fotografēts.