Par notikumu

Apmācības nedēļas laikā dalībnieki iepazīsies ar RTA, prezentēs savas universitātes RTA studentiem un partneriem, piedalīsies apmācībās un starptautiskā zinātniskā konferencē. Katrs dalībnieks saņems sertifikātu par dalību izvēlētajā apmācību sesijā.
Apmācības valoda - angļu.