Par notikumu

Iveta Mietule, diskutējot ar citiem nozares pārstāvjiem par reģionu attīstību un sadarbību, zināšanu ekonomiku un augstskolu lomu reģionā.