Par notikumu

Konferences mērķis ir veicināt teorētisko un praktisko viedokļu apmaiņu, diskusiju par aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbībā, ekonomikā, starptautiskajā sadarbībā, robežapsardzībā, tiesību zinātnē un reģionālajos pētījumos. Iesniegtie raksti, pēc konferences, tiks publicēti konferences rakstu krājumā. 

Konferences galvenās tēmas

  • Tiesību zinātne. Publiskās tiesības. Privātās tiesības
  • Uzņēmējdarbība. Mārketings. Tūrisms. Vadība
  • Ekonomika. Finanses un grāmatvedība
  • Reģionālie pētījumi
  • Starptautiskā sadarbība. Robežapsardzība

Vairāk informācijas.

Konferences programma