Par notikumu

Konferenci organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (Latvija), Klaipēdas Universitāti (Lietuva), Belostokas Tehnoloģiju Universitāti (Polija) un Ukrainas Nacionālās Izglītības zinātņu akadēmijas Pedagoģijas institūtu (Ukraina). 

SIE2024 mērķis ir veicināt zinātnisko diskusiju par aktualitātēm sabiedrības un izglītības jomās. Autori tiek aicināti iesniegt rakstus par jaunākajiem pētījumiem izglītības, psiholoģijas, sabiedrības veselības, mākslas un dizaina jomā, par tādām aktualitātēm kā izglītības politika un pārvaldība, izglītības saturs un kvalitāte, skolotāja loma sabiedrības izglītošana, mūžizglītība, tālmācība un e-mācības, izglītības tehnoloģijas, speciālā izglītība, psihosociālā rehabilitācija, personības izaugsme un attīstība, labklājība, vērtības un identitāte mūsdienu sabiedrībā, radošums, izglītība multikulturālā sabiedrībā u.c.

Konferences tēmas:

  • AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA 
  • SKOLU PEDAGOĢIJA
  • PIRMSSKOLAS PEDAGOĢIJA
  • SPECIĀLĀ PEDAGOĢIJA
  • SOCIĀLĀ PEDAGOĢIJA
  • MŪŽIZGLĪTĪBA
  • MĀKSLA UN DIZAINS, DIZAINA IZGLĪTĪBA
  • SABIEDRĪBAS VESELĪBA UN SPORTS 
  • PSIHOLOĢIJA UN KOMUNIKĀCIJA 

Konferences darba valoda: latviešu un angļu. 

Konferences rakstu krājumi pēc konferences tiks piedāvāti indeksēšanai datu bāzēs: Clarivate Web of Science, Crossref, Google Scholar, OpenAire, WorldCat

Konferences rakstu krājumi tiks sagatavoti elektroniski un konferences dienā būs pieejami šeit http://journals.rta.lv/index.php/SIE 

Vairāk informācijas par konferenci un pieteikšanās https://conferences.rta.lv/index.php/SIE/SIE2024 

Kontaktinformācija:

SIE2024 konferences koordinatore Daina Znotiņa 

e-pasts:  conferencesie@rta.lv

Tālr.: +371 29503299