REKREĀCIJAS PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA UN VADĪŠANA

Programmas mērķauditorija: sporta skolotāji, sporta speciālisti, studenti, visi interesenti.

 Veselības uzlabošana un fiziskās aktivitātes veicināšana brīvajā laikā ir viens no galvenajiem faktoriem ilgstošas dzīves kvalitātes saglabāšanai. Programma sniedz teorētisko izpratni par rekreācijas pasākumu ietekmi uz cilvēka veselību ietekmējošo organisma sistēmu darbību. Iegūtās zināšanas pilnveidos dalībnieku kompetenci veselību veicinošo fizisko aktivitāšu jomā.  Vispusīgi attīstītam cilvēkam ir jāizprot fizisko aktivitāšu ieguvumi un jāspēj veicināt apkārtējo iesaistīšanos rekreācijas pasākumu aktivitātēs. Programmas ietvaros tiks apgūti pamati rekreācijas pasākumu un atpūtas projektu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā.

Programmas apjoms: 16 akadēmiskās stundas, 1KP.

Izglītības dokuments: RTA MIC apliecība.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.