Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2020. gadā vasarā

PAMATSTUDIJĀS:

13.07. plkst. 9:00 – 02.08. plkst.24:00 reflektanti uzsāk elektroniskā pieteikšanos pamatstudijām, izmantojot e–pakalpojumu https://www.latvija.lv

27.07. plkst.9:00-03.08. līdz plkst.18:00 reflektanti ierodas uzņemšanas punktos (RTA uzņemšanas punkts atrodas Atbrīvošanas alejā 115, 121.kab.) apstiprināt izveidotos pieteikumus un uzrādīt dokumentus.

04.08.-07.08. reflektanti kārto iestājpārbaudījumus pamatstudiju programmās.

08.08. pēc plkst.14:00 tiek paziņoti konkursa 1.kārtas rezultāti.

10.08. plkst. 10:00 – 11.08. līdz plkst. 16:00 reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana ar 1.prioritātes vietu ieguvējiem. Reflektanti apstiprina pirmās kārtas rezultātus, vai atsakās no iegūtās vietas, piesakās vai atsakās no dalības 2.kārtā.

11.08. pēc plkst.17:00 tiek paziņoti konkursa 1.kārtas rezultāti.

12.08. plkst. 9:00-plkst.16:00 reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana ar reflektantiem, kas izturējuši konkursu pēc 2.kārtas.

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA STUDIJĀS:

06.07.-10.08. dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa studijās RTA elektroniski http://www.rta.lv/register/

06.07.-27.08. dokumentu iesniegšana doktora studijās RTA elektroniski http://www.rta.lv/register/

27.07. plkst.9:00-10.08. līdz plkst.16:00 dokumentu iesniegšana augstākā līmeņa un doktora studijās klātienē (Atbrīvošanas alejā 115, 121.kab.).

11.08. plkst.10:00 iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmās.

11.08. pēc plkst. 16:00 tiek paziņoti konkursa rezultāti.

12.08. plkst. 9:00-plkst.16:00 reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana ar reflektantiem, kas izturējuši konkursu austākā līmeņa studiju programmās.

25.08.-27.08. dokumentu pieņemšana un reģistrēšanās studijām profesionālā bakalaura studiju programmā “Robežapsardze”

28.08. plkst. 1000 iestājpārbaudījumi doktora studiju programmās

28.08. un 31.08. reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana ar reflektantiem, kas izturējuši konkursu doktora studijās.

 

Uzņemšanas komisijas darba laiks klātienē (Atbrīvošanas alejā 115, 121.kab.):

27.07.-03.08.                                       900-1800

01.08.                                                  900-1400

04.08.-07.08.                                       900-1600

10.08.                                                 1000-1700

11.08.                                                  900-1600

12.08.                                                  900-1600

17.08.-27.08. (darba dienās)             900-1600

 

Dokumentus ir iespējams iesniegt arī elektroniski, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

 Uzņemšanas noteikumi: http://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālr.: 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot e-pastu:  Marite.Mezare@rta.lv

 

INFO Lai piekļūtu RTA elektroniskai pieteikšanās sistēmai, ir jāreģistrējas vai jāautorizējas.

LINK Atvērt elektronisko pieteikšanās sistēmu (Vai manuāli, pēc autorizācijas mājas lapā secīgi izvēloties -> Profils -> Pieteikumi studijām)

 

INFO Piesakoties studijām elektroniski, reflektantam:

  1. jāaizpilda pieteikuma anketa,
  2. jāpievieno nepieciešamie dokumenti atbilstoši RTA uzņemšanas noteikumiem,
  3. jānomaksā reģistrācijas maksa 35 EUR apmērā (no reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi).

 

INFO Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksa- 35 EUR

Ir iespējams  veikt samaksu uz vietas skaidrā nauda vai pārskaitot uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901
Maksājuma mērķis: Reģistrācijas maksa studijām RTA.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
RTA paziņojums par personas datu apstrādi. Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu