Autorizēties   |   Reģistrēties

Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2020. gadā vasarā

07.07.-14.07. Elektronisko pieteikumu sagatavošana un apstiprināšana Vienotajā reflektantu pieteikšanās sistēmā pamatstudiju programmās

07.07.- 17.07. Pieteikšanās RTA elektroniskajā sistēmā maģistra studiju programmās/ dokumentu iesniegšana maģistra studiju programmās

16.07. plkst.10.00 Iestājpārbaudījumi pamatstudiju programmās

17.07. Iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmās.

20.07. plkst.10.00 Iestājpārbaudījumi maģistra studiju programmās

20.07. un 21.07. Reģistrēšanās studijām un līgumu par studijām RTA noslēgšana ar pretendentiem, kas 1.kārtas pirmajā prioritātē ieguvuši studiju  vietu RTA pamatstudiju programmās          

22.07. Reģistrēšanās studijām un līgumu par studijām RTA noslēgšana, kas 2.kārtā ieguvuši studiju vietu RTA pamatstudiju programmās

22.07. Reģistrēšanās studijām un līgumu par studijām RTA noslēgšana maģistra studiju programmās

07.07.-27.08. Dokumentu pieņemšana doktora studiju programmās elektroniski

17.08.-27.08. Pieteikšanās RTA elektroniskajā sistēmā             

28.08. plkst. 1000 Iestājpārbaudījumi doktora studiju programmās

28.08. un 31.08. Reģistrēšanās studijām un līgumu par studijām RTA noslēgšana

25.08.-27.08. Dokumentu pieņemšana un reģistrēšanās studijām profesionālā bakalaura studiju programmā “Robežapsardze”

 

Dokumentu iesniegšana RTA Studiju daļā Atbrīvošanas alejā 115 (vēsturiskajā ēkā) 319. kab.

Dokumentus ir iespējams iesniegt arī elektroniski, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

 Uzņemšanas noteikumi: http://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālr.: 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot e-pastu:  Marite.Mezare@rta.lv

 

INFO Lai piekļūtu RTA elektroniskai pieteikšanās sistēmai, ir jāreģistrējas vai jāautorizējas.

LINK Atvērt elektronisko pieteikšanās sistēmu (Vai manuāli, pēc autorizācijas mājas lapā secīgi izvēloties -> Profils -> Pieteikumi studijām)

 

INFO Piesakoties studijām elektroniski, reflektantam:

  1. jāaizpilda pieteikuma anketa,
  2. jāpievieno nepieciešamie dokumenti atbilstoši RTA uzņemšanas noteikumiem,
  3. jānomaksā reģistrācijas maksa 35 EUR apmērā (no reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi).

 

INFO Reģistrācijas maksa

Reģistrācijas maksa- 35 EUR

Ir iespējams  veikt samaksu uz vietas skaidrā nauda vai pārskaitot uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901
Maksājuma mērķis: Reģistrācijas maksa studijām RTA.

 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;