Autorizēties   |   Reģistrēties

Uzņemšana Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā 2019. gadā

No 2. līdz 9. jūlijam – pieteikšanās pilna laika pamatstudijām Vienotajā reflektantu pieteikšanās sistēmā.

15. un 16. jūlijā – reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana par studijām RTA (1.kārtā ieguvušie studiju vietu).

17. jūlijā – reģistrēšanās studijām un līgumu slēgšana par studijām RTA (2.kārtā ieguvušie studiju vietu).

No 12. līdz 28. augustam – dokumentu pieņemšana klātienē maģistra un doktora studiju programmās.

Uzņemšanas noteikumi: http://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi

Informācija par Uzņemšanas komisijas darba laiku: http://www.rta.lv/uznemsanas_komisijas_darba_laiks

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot pa tālr.: 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot e-pastu:  Marite.Mezare@rta.lv

 

INFO Lai piekļūtu RTA elektroniskai pieteikšanās sistēmai, ir jāreģistrējas vai jāautorizējas.

LINK Atvērt elektronisko pieteikšanās sistēmu (Vai manuāli, pēc autorizācijas mājas lapā secīgi izvēloties -> Profils -> Pieteikumi studijām)

 

INFO Piesakoties studijām elektroniski, reflektantam:

  1. jāaizpilda pieteikuma anketa,
  2. jāpievieno nepieciešamie dokumenti atbilstoši RTA uzņemšanas noteikumiem,
  3. jānomaksā reģistrācijas maksa 20 EUR apmērā (no reģistrācijas maksas atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi).

Reģistrācijas maksa jāveic uz kontu:

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Reģ.Nr.90000011588
PVN Reģ.Nr. 90000011588
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzeknē, LV-4601
Banka: VALSTS KASE
Bankas kods TREL LV22
Konts LV90TREL9150160000000
Faksa numurs 64625901
Maksājuma mērķis: Reģistrācijas maksa studijām RTA.
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv