Virziena vadītājs(a)

Lektore, Mg. paed., Mg.hist.,
Valda Čakša

Valda.Caksa@rta.lv
26493004
Asociētais profesors, Dr.hist.,
Vladislavs Malahovskis

Vladislavs.Malahovskis@rta.lv
29140983
Vieslektore, Mg.arch.,
Katrīna Abricka

kate.arhivs@inbox.lv
Viesprofesors, Dr.hist.,
Aleksandrs Ivanovs

Aleksandrs.ivanovs@du.lv
Docente, Dr.sc.comm., Mg.philol.,
Sandra Murinska

Sandra.Murinska@rta.lv
26156880
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368; RTA paziņojums par personas datu apstrādi.