Dienesta viesnīcas vadītāja

Inese Jermakoviča
Inese.Jermakovica@rta.lv
+371 26554506
Rēzekne, Maskavas iela 22

Informācija par RTA Dienesta viesnīcu!

PDF Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti tiek nodrošināti ar dzīvesvietu labiekārtotā Dienesta viesnīcā (DV) Maskavas ielā 22. RTA visiem studentiem, gan pirmkursniekiem, gan vecāko kursu pārstāvjiem, gan nepilnā laikā un maģistratūrā studējošajiem, pilnībā nodrošina vietu studentu DV. Ēka ir nosiltināta, tai nomainīti logi, vairākos stāvos veikts kosmētiskais remonts.

Lai gādātu par studentu ērtībām, maksātspēju un ņemtu vērā dažādas vēlmes, RTA piedāvā  istabu maksu dalīt uz diviem, trim cilvēkiem, tāpat var dzīvot atsevišķi (viens pats)*. Maksa par dzīvošanu DV (cenā ietilpst maksa par komunālajiem pakalpojumiem: ūdens piegāde (aukstais ūdens), kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana, atkritumu izvešana, elektroenerģija, siltumapgāde):

  • 3-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 55,00 mēnesī;
  • 2-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 65,00 mēnesī;
  • 1-vietīgā istabiņa– EUR 110,00 mēnesī.

RTA DV īres maksā nav iekļauti (bet par to papildus nevajag maksāt) izdevumi par: internetu, par koplietošanas zonās esošās sadzīves tehnikas un iekārtu lietošanu, par karstā ūdens gatavošanu.

DV darbojas magnētisko čipu piekļuves kontroles sistēma un videonovērošanas sistēma.

Ierodoties slēgt īres līgumu, Jums jābūt līdzi: personu apliecinošam dokumentam (pase vai identifikācijas karte).

Pieteikšanās kārtība nepilna laika / maģistra studentiem ir sekojoša:

  1. Istabas nepieciešamības ir jāpiesaka savlaicīgi darba dienās, bet piektdienās līdz plkst. 15:00, sestdienās un svētdienās istabas pieteikums tiks apstrādāts pirmdienās. Pieteikums jāsūta uz e-pastu: viesnica@rta.lv, norādot: vārdu, uzvārdu; personas kodu; tālruņa numuru, uzturēšanās laiku, fakultāti un kursu, jāpievieno maksājuma uzdevums. DV ir priekšapmaksas sistēma, tādēļ maksājuma uzdevums jānosūta kopā ar iepriekšminēto informāciju.
  2. Pēc nepieciešamās informācijas nosūtīšanas ir jāsagaida e-pastā apstiprinājums par veiksmīgu rezervāciju.
  3. Dienu iepriekš vai ierašanās dienā līdz plkst.10:00 tiek nosūtīta īsziņa uz norādīto tālruņa numuru ar piekļuves kodiem.

DV ir aprīkota ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu, līdz ar to, dzirdot signalizāciju, ir jāveic evakuācija. Rīcība ugunsgrēka izcelšanās (signalizācijas ieslēgšanās) gadījumā ir pieejama katrā istabā.

Vispārējā pieteikšanās kārtība pilna laika studentiem:

Ja Jūs vēlaties dzīvot Dienesta viesnīcā (DV) (Maskavas ielā 22), tad ir jāievēro šāda kārtība:

  1. Obligāti piesakieties dzīvošanai DV savlaicīgi darba dienās, bet piektdienās līdz plkst. 15:00, sestdienās un svētdienās istabas pieteikums tiks apstrādāts pirmdienās, sūtot e-pastu: viesnica@rta.lv. E-pastā jānorāda: vārds uzvārds, personas kods, plānotais ierašanās laiks (datums un laiks, piemēram, 25.09.2019. laiks 15.30-16.00) deklarētā dzīvesvieta, fakultāte un kurss, smēķējat (jā/nē), kādā istabā gribat dzīvot (vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā). Obligāti jānorāda kontakti: Jūsu e-pasta adrese un mobilā telefona Nr.
  2. No DV administrācijas saņemsiet atbildes e-pastu ar informāciju par uzņemšanas iespējām un tālāku rīcību.

Brīdinājumi!

Personas, kurām ir parādi par iepriekšējo periodu, netiks uzņemtas! 

Personām, kuras neievēros noteikto pieteikšanās kārtību, netiks nodrošināta uzņemšana DV viņiem vēlamajā laikā.

Norēķinu konts maksājumiem par Dienesta viesnīcu Maskavas ielā 22, Rēzeknē

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Reģ.Nr.: 90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV92HABA0551037599538

* Ja Dienesta viesnīcas noslodzes dēļ tas ir iespējams.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet izmantojot RTA palīdzības dienestu