Autorizēties   |   Reģistrēties

Dienesta viesnīcas vadītāja

Inese Jermakoviča
Inese.Jermakovica@rta.lv
+371 26554506
Rēzekne, Maskavas iela 22

Dienesta viesnīcas administratore

Santa Krilovska
Santa.Krilovska@rta.lv
+371 25772254
Maskavas iela 22

Informācija par RTA Dienesta viesnīcu!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti tiek nodrošināti ar dzīvesvietu labiekārtotā Dienesta viesnīcā (DV) Maskavas ielā 22. RTA visiem studentiem, gan pirmkursniekiem, gan vecāko kursu pārstāvjiem, gan nepilnā laikā un maģistratūrā studējošajiem, pilnībā nodrošina vietu studentu DV. Ēka ir nosiltināta, tai nomainīti logi, vairākos stāvos veikts kosmētiskais remonts.

Lai gādātu par studentu ērtībām, maksātspēju un ņemtu vērā dažādas vēlmes, RTA piedāvā  istabu maksu dalīt uz diviem, trim cilvēkiem, tāpat var dzīvot atsevišķi (viens pats)*. Maksa par dzīvošanu DV (cenā ietilpst maksa par komunālajiem pakalpojumiem: ūdens piegāde (aukstais ūdens), kanalizācijas notekūdeņu savākšana un novadīšana, atkritumu izvešana, elektroenerģija, siltumapgāde):

  • 3-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 55,00 mēnesī;
  • 2-vietīgā istabiņa vienai personai – EUR 65,00 mēnesī;
  • 1-vietīgā istabiņa– EUR 110,00 mēnesī.

Nepilna laika grupās un maģistratūrā studējošajiem ir iespēja laikus rezervēt vietu dienesta viesnīcā, un maksa par vienu diennakti (ierašanās no plksts. 1200, izvākšanās līdz plksts. 1200) ir:

  • ar RTA gultasveļu (spilvendrāna, virspalags, palags, dvielis) – EUR 10,00
  • bez RTA gultasveļas – EUR 9,00 diennakts.

RTA DV īres maksā nav iekļauti (bet par to papildus nevajag maksāt) izdevumi par: internetu, par koplietošanas zonās esošās sadzīves tehnikas un iekārtu lietošanu, par karstā ūdens gatavošanu.

DV darbojas magnētisko karšu sistēma. Līdz ar to DV istabiņu pieteikšanās kārtība nepilna laika studentiem ir sekojoša:

  1. Vienu nedēļu iepriekš ir jāpiesaka istabas nepieciešamība pa e-pastu: Inese.Jermakovica@rta.lv, norādot: vārdu, uzvārdu; personas kodu; tālruņa numuru, uzturēšanās laiku, fakultāti un kursu, jāpievieno maksājuma uzdevums. DV ir priekšapmaksas sistēma, tādēļ maksājuma uzdevums jānosūta kopā ar iepriekšminēto informāciju.
  2. Pēc nepieciešamās informācijas nosūtīšanas ir jāsagaida e-pastā apstiprinājums par veiksmīgu rezervāciju.
  3. Dienu iepriekš tiek nosūtīta īsziņa uz norādīto tālruņa numuru ar piekļuves kodiem.

DV ir aprīkota ar ugunsdrošības sistēmu, līdz ar to, dzirdot signalizāciju, ir jāveic evakuācija. Rīcība ugunsgrēka izcelšanās (signalizācijas ieslēgšanās) gadījumā ir pieejama katrā istabā.

 

Ja Jūs vēlaties dzīvot Dienesta viesnīcā (DV) (Maskavas ielā 22)2019./2020.  studiju gadā, tad ir jāievēro šāda kārtība:

Laika posmā no 05.08.2019. līdz 16.08.2019. piesakieties dzīvošanai DV sūtot administratorei  e-pastu: Santa.Krilovska@rta.lv. E-pastā jānorāda: vārds uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, fakultāte un kurss, smēķējat (jā/nē), kādā istabā gribat dzīvot (vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā), ja ir kāds ar ko gribat dzīvot kopā, tad viņa vārds, uzvārds. Obligāti jānorāda kontakti: Jūsu e-pasta adrese un mobilā telefona Nr.

Laikā no 26.08.2019. līdz 28.08.2019. Jūs saņemsiet atbildes e-pastu no dienesta viesnīcas administratores, kurā būs norādīta informācija par Jūsu izmitināšanas iespējām RTA Dienesta viesnīcā.

Īres līgumu slēgšana un ievākšanās RTA Dienesta viesnīcā notiks 31.08.2019. un 1.09.2019. pulksten 900 līdz 1600vai sākot ar 2.09.2019.   laikā no 10 00 līdz 16 00 .

Ierodoties slēgt īres līgumu, Jums jābūt līdzi: personu apliecinošam dokumentam (pase vai identifikācijas karte).

Personas, kurām ir parādi par iepriekšējo periodu, netiks uzņemtas!Ja parādu apmaksa  veikta augustā, tad ierodoties slēgt līgumu jābūt līdzi maksājuma uzdevumam ar bankas zīmogu.

 

Norēķinu konts maksājumiem par Dienesta viesnīcu Maskavas ielā 22, Rēzeknē

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
Rēģ.Nr. 90000011588
Banka: SWEDBANKA
Bankas kods HABALV22
Konts: LV92HABA0551037599538

* Ja Dienesta viesnīcas noslodzes dēļ tas ir iespējams.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz helpdesk@rta.lv